PROMASH

Vi använder programmet Promash när vi planerar och genomför våra bryggningar.

Hittills har vi utnyttjat det för ca 30 bryggningar. Vi har tidigare använt andra verktyg såsom Beer Designer PRO och Karl-Axels ”Bryggmästaren”. Denna artikel gör ingen jämförelse mellan programmen men det finns alltså alternativ att välja mellan. 

Bildtext: ProMash, ett av flera program för hembryggare

Vi är en liten, löst sammansatt bryggarförening som har ett bryggverk på hundra liter. Vi brygger ca 10-12 ggr per år. Se beskrivningen av bryggeriet i Hembryggaren nr 3/2001. Se också vår lilla hemsida www.ljungens-bryggeri.org.

Redan i planeringen av månadsbryggningen så använder vi receptböcker för att få inspiration och idéer om vilken öl vi vill brygga. Planeringen ligger med ca 4-6 månaders framförhållning.

Ca två veckor före bryggardagen planeras receptet i detalj och då kommer verktyget Promash in i bilden. Det har två moduler, en för recept och en för bryggningen. Så det första som händer är att sätta ihop receptet. Här har man många hjälpmedel och dessutom finns ”färdiga” recept att hämta ned från Promash hemsida. För oss svenskar så kan engelskan vara ett hinder men man har alla mått i liter, gram och så vidare. Dessutom finns ett extra verktyg med som hjälper till att översätta vikt och volym om man vill försöka sig på något recept man hittat i en amerikansk tidskrift eller bok.

Till programmet hör en ingrediens-databas som är förberedd men då med benämningar och annat på malt, humle osv. som stämmer bra överens med vad man kan hitta i hembryggaraffärer i USA. Det bästa är dock att man kan själv lägga upp ingredienser i databasen. Detta kan man göra en gång och bara förändra den när din leverantör ändrar sitt sortiment. Själv har vi inte gjort det utan tar det som verkar ligga närmast.

Receptdelen innehåller en sida för all basinformation plus en sida för planeringen av mäskningen samt en sida med möjlighet att göra egna anteckningar, t ex varifrån vi hämtat grundreceptet. Man får hjälp med att hålla reda på start graviditeten, bitter enheter och så vidare för den mixen av ingredienser jag väljer. Det är också lätt att skala om recept, då man kan låsa ingredienser till volymen. Ökar man volymen så får man fram de nya mängderna malt och humle som behövs. Man får också stöd i att sikta mot en viss öltyp, men även i detta fall är det Amerikanska definitioner.

BILDTEXT: I detta exempel så ser vi en bryggdvolym på 22,7 liter, koktid 60 minuter med en SG 1.059.

När receptet är klart så har man, om man vill, ett stöd i lagerhantering så man kan enkelt lägga en beställning på det man ska brygga. Vidare kan man hålla reda på vad man har i lager. Dessa funktioner använder inte vi i vår bryggning utan den är säkert mest till för mikrobryggerier. Det lilla lager vi har håller vi lätt reda på.

På bryggardagen öppnar vi en annan modul och den heter ”new session” dvs ny bryggning. Då fyller man i bryggare, bryggdag och hämtar in aktuellt recept. Skulle man gjort fel eller vill improvisera så är det bara att justera ingredienserna efter behov. Här kan man också variera en del parametrar, t ex hur mycket vatten man vill ha under mäskningen och hur mycket som försvinner under kokningen. Vi använder oss av 3 liter vatten per kilo malt och ca 5 % bortkokning per timme. Med hjälp av detta och andra värden, såsom förlust av vatten/vört på vägen ger programmet hur mycket lakvatten som behövs. En praktisk funktion tycker jag.

Programmet stödjer dekoktionsmäskning, stegmäskning och enkel en temperaturs mäskning.

För jäsning och lagring är programmet bra för dokumentationen, vill man och har så stödjer programmet inte bara vanlig SG mätning (ochsle eller plato) utan också refraktometer.

Bildtext: Jäsningens alla steg på samma bild.

Bildtext: Promash innehåller en del extra verktyg t ex denna alkoholkalkylator. Man för enkelt in sina mätvärden och får så fram vikt och volym procent.

För dokumentationen efter en bryggning kan man välja hur mycket man vill skriva ut. Vi skriver ut en hel del och har på det viset en papperskopia att ta med på t ex våra trevliga sommarmöten här i Skåne.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är ett, för hembryggare, mycket avancerat program som samtidigt är lätt att använda. Med detta program kommer man snabbt igång men vill man förstå hur alfasyrahalten påverkar smaken så bör man också titta på hur man själv gör den typen av beräkningar. Det handlar mycket om intresseriktning vad man vill med sin hembryggning. Enligt min uppfattning är ProMash prisvärt och fungerar bra för våra behov av hjälp i bryggprocessen samt hjälper oss att hålla ordning på dokumentationen.

En styrka med programmet är det stöd man får genom hela bryggningen och en bra dokumentation men nackdelen är att ingrediens-databaserna inte speglar det vi kan få tag på i Sverige. Det kanske skulle kunna gå att få dem hemladdningsbara från våra lokala postorderföretag. En annan idé vore att SHBF lagrar sin typ bestämning i samma format samt att vi, som använder programmet, enkelt skulle kunna utbyta recept. För att börja någonstans så har vi lagt några av våra recept på vår hemsida under ”tidigare bryggningar”.

För dig som vill prova så finns det ett demo att ladda hem från www.promash.com. En full version kostar ca 25 dollar (ca 230 kr).

Vid tangentbordet

Åke Härstedt

Tillbaka